kultura sjećanja

| culture of remembrance |

kultura sjećanja

| culture of remembrance |

PODACI:

Spomenik:
Šehidsko groblje Ometaljka

Mjesto/lokacija: Pištaline, Općina Bosanska Krupa

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Tekst na spomeniku:

Tekst na kapiji groblja:

Šehitluci Pištaline

Svjedočimo
da zlu nismo dali u sebe, ni na sebe

Na centralnom spomeniku:

Šehidi Armije Republike BiH

(imena poginulih)

Na česmi:

Šehidska česma

Zaista smo mi
Alahovi, i mi
ćemo se Njemu vratiti

Na svakom nadgrobnom spomeniku, nišanu:
I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli:
“Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate (Kur’an 2:154)U sjećanje na:

Vojnike


Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Izvor podataka: Lokalni saradnici, Rad na terenu

Fotografisano: 03. 04. 2013.

Mapa:

Bosanska Krupa, Pištaline, Šehidsko groblje Ometaljka

03. 04. 2013.

20130403_CNA_5515 copy 20130403_CNA_5531 copy 20130403_NNV_6119 copy 20130403_CNA_5543 copy 20130403_CNA_5548 copy 20130403_CNA_5545 copy 20130403_NNV_6032 copy 20130403_NNV_6036 copy 20130403_NNV_6044 copy 20130403_NNV_6043 copy 20130403_CNA_5573 copy 20130403_CNA_5578 copy 20130403_CNA_5581 copy 20130403_CNA_5586 copy20130403_NNV_6068 copy20130403_NNV_6068 copy

PODACI:

Spomenik:
Šehidsko groblje Ometaljka

Mjesto/lokacija: Pištaline, Općina Bosanska Krupa

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Tekst na spomeniku:

Tekst na kapiji groblja:

Šehitluci Pištaline

Svjedočimo
da zlu nismo dali u sebe, ni na sebe

Na centralnom spomeniku:

Šehidi Armije Republike BiH

(imena poginulih)

Na česmi:

Šehidska česma

Zaista smo mi
Alahovi, i mi
ćemo se Njemu vratiti

Na svakom nadgrobnom spomeniku, nišanu:
I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli:
“Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate (Kur’an 2:154)U sjećanje na:

Vojnike


Etnička grupa: Bošnjaci/Bošnjakinje

Izvor podataka: Lokalni saradnici, Rad na terenu

Fotografisano: 03. 04. 2013.

Mapa: