impressum

Uređivanje baze podataka na stranici:
Ivana Franović

Urednik fotografije / dizajn:
Nenad Vukosavljević

Fotografije:
Nedžad Horozović
Nenad Vukosavljević

Tim koji je radio na sakupljanju podataka za bazu:
Amer Delić
Davorka Turk
Ivana Franović
Katarina Milićević
Nedžad Horozović
Nenad Vukosavljević
Sanja Burazerović

Objavljivanje ove stranice je potpomognuto
sredstvima Diakonie Austria i njemačkog
Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i
razvoj (BMZ).

© Centar za nenasilnu akciju, 2016.