publikacija

Štampana publikacija

Rat sjećanja – Istraživanje o mjestima stradanja i sjećanja na rat u BiH

sadrži 233 strane  – ISBN 978-86-89845-02-0

Ovdje možete preuzeti skraćenu verziju u pdf formatu koja ne sadrži sve fotografije i cjelokupnu bazu podataka, već samo glavne tekstualne dijelove.

preuzmi pdf

Rat sjećanja