kultura sjećanja

| culture of remembrance |

kultura sjećanja

| culture of remembrance |

PODACI:

Spomenik:
Spomen-obilježje žrtvama oslobodilačkog rata 1992-95. Općine Bosanska Krupa

Mjesto/lokacija: Bosanska Krupa, centar grada, Šehidska ulica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Godina izgradnje: 10. 07. 2010.

Tekst na spomeniku:

Bosna i Hercegovina ~ Federacija Bosne i Hercegovine ~ Unsko-sanski kanton
Općina Bosanska Krupa
Općinsko vijeće

Plaketa
Šehidi 511. Slavne brdske brigade

Za herojsku i nadljudsku borbu u kojoj su položili svoje živote, te za izuzetne zasluge u odbrani i oslobađanju kako općine Bosanska Krupa tako i Bosne i Hercegovine

Općinsko vijeće Bosanska Krupa
Broj: 01/V-02-5220-2-2/10
U Bos. Krupi, 17. 09. 2010. godine
(imena, ime oca, godine rođenja i godine smrti poginulih)U sjećanje na:

Šehide općine Bosanska Krupa


Etnička grupa: Pretežno Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja:

Općine Bosanska Krupa


O izboru lokacije:

Lokacija je izabrana na inicijativu članova Organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine


Dimenzije spomenika: Ukupna površina 120 m2. Prečnik fontane 12 m, stubovi u fontani pravougaonog oblika 40 x 50 cm visine 245cm, 215cm, 185cm i 164cm

Spomenik podigli:

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Bosanska Krupa, putem budžeta Unsko-sanskog kantona


Autor/ka spomenika: d.o.o. “Restauro” Sarajevo

Interpretacija ideje:

“Spomen obilježje je predstavljeno kolonadom zgrada (stubova) koji se izdižu iz vode, dok ih ona prati u tom izdanju dajući joj život. Oni se izdižu kao šehidi koji su svojim životima omogućili izgradnju Bosanske Krupe i cijele naše domovine, Bosne i Hercegovine. Cijela simbolika nam ukazuje da će naši šehidi biti vječno živi.” (Doslovan navod iz upitnika. Izvor: E. Hadžifejzagić, Općinska organizacija porodica šehida i poginulih boraca.)Poznate komemoracije:

“Svako obilježavanje značajnijih datuma općine, kantona, federacije i razne manifestacije otpočinju kod spomen obilježja i svako prema svom nahođenju odaje počast i veliko hvala žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. i šehidima.” (Doslovan navod iz upitnika. Izvor: E. Hadžifejzagić, Općinska organizacija porodica šehida i poginulih boraca.)Izvor podataka: Općinska organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Lokalni saradnici, Rad na terenu

Fotografisano: 02-03. 04. 2013.

Mapa:

Bosanska Krupa, Spomen-obilježje žrtvama oslobodilačkog rata

02-03. 04. 2013.

20130403_NNV_6176 copy

20130402_NNV_5827 copy

20130403_CNA_5611 copy

20130402_NNV_5833 copy20130402_NNV_583820130403_NNV_616920130403_NNV_6169 copy

 

PODACI:

Spomenik:
Spomen-obilježje žrtvama oslobodilačkog rata 1992-95. Općine Bosanska Krupa

Mjesto/lokacija: Bosanska Krupa, centar grada, Šehidska ulica

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Godina izgradnje: 10. 07. 2010.

Tekst na spomeniku:

Bosna i Hercegovina ~ Federacija Bosne i Hercegovine ~ Unsko-sanski kanton
Općina Bosanska Krupa
Općinsko vijeće

Plaketa
Šehidi 511. Slavne brdske brigade

Za herojsku i nadljudsku borbu u kojoj su položili svoje živote, te za izuzetne zasluge u odbrani i oslobađanju kako općine Bosanska Krupa tako i Bosne i Hercegovine

Općinsko vijeće Bosanska Krupa
Broj: 01/V-02-5220-2-2/10
U Bos. Krupi, 17. 09. 2010. godine
(imena, ime oca, godine rođenja i godine smrti poginulih)U sjećanje na:

Šehide općine Bosanska Krupa


Etnička grupa: Pretežno Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja:

Općine Bosanska Krupa


O izboru lokacije:

Lokacija je izabrana na inicijativu članova Organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine


Dimenzije spomenika: Ukupna površina 120 m2. Prečnik fontane 12 m, stubovi u fontani pravougaonog oblika 40 x 50 cm visine 245cm, 215cm, 185cm i 164cm

Spomenik podigli:

Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Općina Bosanska Krupa, putem budžeta Unsko-sanskog kantona


Autor/ka spomenika: d.o.o. “Restauro” Sarajevo

Interpretacija ideje:

“Spomen obilježje je predstavljeno kolonadom zgrada (stubova) koji se izdižu iz vode, dok ih ona prati u tom izdanju dajući joj život. Oni se izdižu kao šehidi koji su svojim životima omogućili izgradnju Bosanske Krupe i cijele naše domovine, Bosne i Hercegovine. Cijela simbolika nam ukazuje da će naši šehidi biti vječno živi.” (Doslovan navod iz upitnika. Izvor: E. Hadžifejzagić, Općinska organizacija porodica šehida i poginulih boraca.)Poznate komemoracije:

“Svako obilježavanje značajnijih datuma općine, kantona, federacije i razne manifestacije otpočinju kod spomen obilježja i svako prema svom nahođenju odaje počast i veliko hvala žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. i šehidima.” (Doslovan navod iz upitnika. Izvor: E. Hadžifejzagić, Općinska organizacija porodica šehida i poginulih boraca.)Izvor podataka: Općinska organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Lokalni saradnici, Rad na terenu

Fotografisano: 02-03. 04. 2013.

Mapa: