kultura sjećanja

| culture of remembrance |

kultura sjećanja

| culture of remembrance |

PODACI:

Spomenik:
Spomen-kompleks Sanski Most

Mjesto/lokacija: Sanski most, Trg ljiljana, preko puta stare vijećnice

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Godina izgradnje: 07. 07. 2009.

Tekst na spomeniku:

Tekst koji je bio na memorijalnoj fontani, pa je skinut, ali se vide tragovi slova:

Spomen fontana u znak sjećanja na žrtve rata 1992-1995.
Općina Sanski Most

Tekst ispod Statue logoraša:

Krizni štab tzv. Srpske opštine Sanski Most sa
policijskim, vojnim i paravojnim formacijama
organizirao je u ljeto 1992. godine zatvaranja i
najteže torture više od 5000 Bošnjaka i Hrvata
ovog grada u 24 logora.
Stoljetni plan tzv. “Velike Srbije” je glasio:
dijelom pobiti, dijelom zatvoriti, dijelom protjerati.
U “najsrpskijem gradu” kakav je bio
Sanski Most od 1992-1995. godine
zločinci su ubili
771 civila nesrpske nacionalnosti.
Dokumenti i svjedočenja
o sudbinama nevinih ljudi
u prošlom ratu od 1992-1995. godine
sačuvani su za buduće generacije
slobodnog Sanskog Mosta.

Udruženje logoraša

Tekst na ploči iza Statue logoraša, na zidu obližnje zgrade:

Spisak nestalih i ubijenih Bošnjaka i Hrvata u toku agresije na BiH sa područja općine Sanski Most
(natpis sa imenima 771 žrtve)

Tekst na spomeniku na zelenoj površini prekoputa prethodnih elemenata:

Oslobodiocima Sanskog Mosta

Još prije izlaska sunca
on podignu ruku svoju
i na kamenu vječni trag
istine utisnu.
U svoj grad se vrati
da ga oslobodi
A.T.

Ovo je biljeg za sve one
koji su dali svoje živote
za slobodu,
spomen,
za nevino pobijene,
za tek rođene i one
koji će se roditi.
Da čuvaju dostojanstvo,
čast i slobodu svoga
grada.
1992/95

Amir TalićU sjećanje na:

Logoraše iz Sanskog mosta, civile


Etnička grupa: Predominantly Bosniaks

Spomenik podigli:

Udruženje logoraša Sanski Most


Autor/ka spomenika: (Statua logoraša) Redžo Kurbegović, na osnovu figurice logoraša koju je izradio Hase Osmančević u logoru Manjača

Izvor podataka: JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, Unsko-sanski kanton, Lokalni saradnici, Rad na terenu

Fotografisano: 06. 04. 2013.

Mapa:

Sanski Most, Spomen-kompleks u centru grada

06. 04. 2013.

Sanski Most Sanski Most 20130406_NNV_6843 copy 20130406_CNA_5994 copy 20130406_CNA_5984 copy 20130406_CNA_6005 copy Sanski Most Sanski Most 20130406_NNV_6897 copy 20130406_CNA_6011 copy 20130406_NNV_6898 copy 20130406_NNV_6850 copy 20130406_NNV_6868 copy 20130406_NNV_6877 copy 20130406_NNV_6882 copy 20130406_NNV_6888 copy 20130406_CNA_6025 copy Sanski Most Sanski Most

PODACI:

Spomenik:
Spomen-kompleks Sanski Most

Mjesto/lokacija: Sanski most, Trg ljiljana, preko puta stare vijećnice

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Godina izgradnje: 07. 07. 2009.

Tekst na spomeniku:

Tekst koji je bio na memorijalnoj fontani, pa je skinut, ali se vide tragovi slova:

Spomen fontana u znak sjećanja na žrtve rata 1992-1995.
Općina Sanski Most

Tekst ispod Statue logoraša:

Krizni štab tzv. Srpske opštine Sanski Most sa
policijskim, vojnim i paravojnim formacijama
organizirao je u ljeto 1992. godine zatvaranja i
najteže torture više od 5000 Bošnjaka i Hrvata
ovog grada u 24 logora.
Stoljetni plan tzv. “Velike Srbije” je glasio:
dijelom pobiti, dijelom zatvoriti, dijelom protjerati.
U “najsrpskijem gradu” kakav je bio
Sanski Most od 1992-1995. godine
zločinci su ubili
771 civila nesrpske nacionalnosti.
Dokumenti i svjedočenja
o sudbinama nevinih ljudi
u prošlom ratu od 1992-1995. godine
sačuvani su za buduće generacije
slobodnog Sanskog Mosta.

Udruženje logoraša

Tekst na ploči iza Statue logoraša, na zidu obližnje zgrade:

Spisak nestalih i ubijenih Bošnjaka i Hrvata u toku agresije na BiH sa područja općine Sanski Most
(natpis sa imenima 771 žrtve)

Tekst na spomeniku na zelenoj površini prekoputa prethodnih elemenata:

Oslobodiocima Sanskog Mosta

Još prije izlaska sunca
on podignu ruku svoju
i na kamenu vječni trag
istine utisnu.
U svoj grad se vrati
da ga oslobodi
A.T.

Ovo je biljeg za sve one
koji su dali svoje živote
za slobodu,
spomen,
za nevino pobijene,
za tek rođene i one
koji će se roditi.
Da čuvaju dostojanstvo,
čast i slobodu svoga
grada.
1992/95

Amir TalićU sjećanje na:

Logoraše iz Sanskog mosta, civile


Etnička grupa: Predominantly Bosniaks

Spomenik podigli:

Udruženje logoraša Sanski Most


Autor/ka spomenika: (Statua logoraša) Redžo Kurbegović, na osnovu figurice logoraša koju je izradio Hase Osmančević u logoru Manjača

Izvor podataka: JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, Unsko-sanski kanton, Lokalni saradnici, Rad na terenu

Fotografisano: 06. 04. 2013.

Mapa: