kultura sjećanja

| culture of remembrance |

kultura sjećanja

| culture of remembrance |

PODACI:

Spomenik:
Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

Mjesto/lokacija: Sarajevo, u sklopu Velikog parka, općina Centar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Godina izgradnje: 09. maj 2009.

Tekst na spomeniku:

Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

(navedena imena - prezime, ime oca, ime, godine rođenja i godine smrti poginule djece)U sjećanje na:

Poginulu djecu koja su živjela na prostoru opkoljenog dijela Sarajeva


Etnička grupa: -

Žrtve su sa područja:

Nekadašnjeg opkoljenog dijela Sarajeva


Dimenzije spomenika: Visina 0,7m, prečnik 10m. Staklena skulptura zauzima površinu kružnog oblika prečnika 1,7m i sastoji se od dva dijela. Veći dio je visine oko 5m, a manji oko 3m.

Spomenik podigli:

Gradsko vijeće je formiralo Organizacioni odbor za podizanje spomen obilježja, u čijem sastavu su predstavnici Grada, kantonalni ministri, načelnici svih općina sa područja KS, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Finansirali Kanton Sarajevo, Grad i sve općine.


Autor/ka spomenika: Mensud Kečo, akad. vajar

Interpretacija ideje:

“Spomenik ima jasnu i jednostavnu simboliku i poruku.
Izrađen je od armiranog betona kružnog oblika na koji je postavljen bronzani prsten kao gornja površinska obloga. Kružna, prstenasta forma bronze sa tragovima dječijih stopala govori o vječnoj prisutnosti stradale djece i o okruženju u kojem su djeca živjela tokom agresije. Staklena skulptura - forma u sredini fontane simbolizira kristaliziranu kulu koju djeca uobičajeno prave od pijeska. Ova forma ujedno predstavlja i plamen koji je zaleđen u trenutku i svjetlo koje je zarobljeno unutar njega. Voda u fontani koja nenapadno izvire i zapljuskuje tragove stopala, simbolizira život i kretanja u prirodi.”
(Doslovan navod iz upitnika. Izvor: A. Musić, Grad Sarajevo, Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove.)Intervencije na spomeniku:

Na zahtjev Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Grad Sarajevo i Ministarstvo za boračka pitanja KS prihvatili su obavezu izgradnje postamenta za ispis imena ubijene djece u okviru Spomen obilježja. Na betonskom postamentu postavljeno je sedam cilindara od eloksiranog aluminijuma sa ugraviranim 521 imenom ubijene djece. Zvanično postavljanje postamenta održano je 09. maja 2010. godine.Poznate komemoracije:

9. maj, Dan pobjede nad fašizmomIzvor podataka: Grad Sarajevo, Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove, Rad na terenu

Fotografisano: 01. 11. 2012.

Mapa:

Sarajevo, Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva

01. 11. 2012.

20121101_NNV_1062 copy 20121101_NNV_0971 copy 20121101_CNA_2757 copy 20121101_NNV_0989 copy 20121101_CNA_2734 copy 20121101_CNA_2736 copy 20121101_CNA_2744 copy 20121101_NNV_1067 copy 20121101_NNV_0999 copy 20121101_NNV_1014 copy 20121101_CNA_2727 copy Sarajevo Spomenik djeci sarajeva

PODACI:

Spomenik:
Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

Mjesto/lokacija: Sarajevo, u sklopu Velikog parka, općina Centar

Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine

Godina izgradnje: 09. maj 2009.

Tekst na spomeniku:

Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

(navedena imena - prezime, ime oca, ime, godine rođenja i godine smrti poginule djece)U sjećanje na:

Poginulu djecu koja su živjela na prostoru opkoljenog dijela Sarajeva


Etnička grupa: -

Žrtve su sa područja:

Nekadašnjeg opkoljenog dijela Sarajeva


Dimenzije spomenika: Visina 0,7m, prečnik 10m. Staklena skulptura zauzima površinu kružnog oblika prečnika 1,7m i sastoji se od dva dijela. Veći dio je visine oko 5m, a manji oko 3m.

Spomenik podigli:

Gradsko vijeće je formiralo Organizacioni odbor za podizanje spomen obilježja, u čijem sastavu su predstavnici Grada, kantonalni ministri, načelnici svih općina sa područja KS, predstavnici Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Finansirali Kanton Sarajevo, Grad i sve općine.


Autor/ka spomenika: Mensud Kečo, akad. vajar

Interpretacija ideje:

“Spomenik ima jasnu i jednostavnu simboliku i poruku.
Izrađen je od armiranog betona kružnog oblika na koji je postavljen bronzani prsten kao gornja površinska obloga. Kružna, prstenasta forma bronze sa tragovima dječijih stopala govori o vječnoj prisutnosti stradale djece i o okruženju u kojem su djeca živjela tokom agresije. Staklena skulptura - forma u sredini fontane simbolizira kristaliziranu kulu koju djeca uobičajeno prave od pijeska. Ova forma ujedno predstavlja i plamen koji je zaleđen u trenutku i svjetlo koje je zarobljeno unutar njega. Voda u fontani koja nenapadno izvire i zapljuskuje tragove stopala, simbolizira život i kretanja u prirodi.”
(Doslovan navod iz upitnika. Izvor: A. Musić, Grad Sarajevo, Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove.)Intervencije na spomeniku:

Na zahtjev Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Grad Sarajevo i Ministarstvo za boračka pitanja KS prihvatili su obavezu izgradnje postamenta za ispis imena ubijene djece u okviru Spomen obilježja. Na betonskom postamentu postavljeno je sedam cilindara od eloksiranog aluminijuma sa ugraviranim 521 imenom ubijene djece. Zvanično postavljanje postamenta održano je 09. maja 2010. godine.Poznate komemoracije:

9. maj, Dan pobjede nad fašizmomIzvor podataka: Grad Sarajevo, Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove, Rad na terenu

Fotografisano: 01. 11. 2012.

Mapa: