kultura sjećanja

| culture of remembrance |

kultura sjećanja

| culture of remembrance |

PODACI:

Spomenik:
Spomenik Draži Mihailoviću

Mjesto/lokacija: Brčko, Pravoslavno groblje Srpska Varoš

Entitet: Brčko distrikt

Godina izgradnje: 2004.

Tekst na spomeniku:

Ђенерал
Драгољуб
Дража
Mихаиловић
--------
Đeneral
Dragoljub
Draža
MihailovićU sjećanje na:

Dražu Mihailovića, četničkog komandanta


Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

O izboru lokacije:

Srpska pravoslavna crkva ustupila je zemljište za spomenik na pravoslavnom gradskom groblju, koje nema status javne površine, tako da spomenik ne podleže Zakonu o spomenicima i simbolima Brčko distrikta iz 2003. godine. Po tom zakonu na javnim površinama ne mogu biti spomenici za koje ne postoji saglasnost sva tri konstitutivna naroda. (Zakon o spomenicima i simbolima Brčko Ditrikta, 22/03. Skupština Brčko distrikt BiH, http://skupstinabd.ba/ (posljednja posjeta 24. 02. 2015).


Spomenik podigli:

Ravnogorski četnički pokret Republike Srpske (donacijama)


Interpretacija ideje:

Statua generala Draže MihailovićaPoznate komemoracije:

Obilježavanje godišnjice rođenja i smrti D. Mihailovića, od strane Ravnogorskog četničkog pokreta.Druge informacije:

Do 2003. godine u centru grada, na Trgu mira u Brčkom, postojao je drugi spomenik Draži Mihailoviću. Napravljen 1991. u Beogradu, a 1992. postavljen u Vukovaru. Iz Vukovara je uklonjen 1997. i vraćen u Beograd, a 1998. premešten u Brčko. U Brčkom je više puta oštećen, bar jedanput srušen. 2003. godine je uklonjen iz Brčkog na osnovu Zakona o spomenicima i simbolima. ( D. Petrović, ‘Spomenici “rehabilitovali” Dražu’, Danas, 11. 04. 2012., www.danas.rs. Vidi također: ‘Svud su straže đenerala Draže’, Dani, Sarajevo, br. 203, 27. 04. 2001., www.bhdani.ba; ‘Spomenik Draži postavljen u Vukovaru sad je u Brčkom’, Večernji list, 22. 03. 2012., www.vecernji.hr; ‘Uklonjen spomenik Draži Mihailoviću u Brčkom’, Nezavisne novine, 05. 12. 2003.)


Izvor podataka: Lokalni saradnici, Rad na terenu, Elektronski mediji

Fotografisano: 30. 10. 2012.

Mapa:

Brčko, Spomenik Draži Mihailoviću

30. 10. 2012.

20121030_NNV_0620 20121030_NNV_0621 20121030_NNV_0614 20121030_NNV_0630 20121030_NNV_0630 copy

PODACI:

Spomenik:
Spomenik Draži Mihailoviću

Mjesto/lokacija: Brčko, Pravoslavno groblje Srpska Varoš

Entitet: Brčko distrikt

Godina izgradnje: 2004.

Tekst na spomeniku:

Ђенерал
Драгољуб
Дража
Mихаиловић
--------
Đeneral
Dragoljub
Draža
MihailovićU sjećanje na:

Dražu Mihailovića, četničkog komandanta


Etnička grupa: Srbi/Srpkinje

O izboru lokacije:

Srpska pravoslavna crkva ustupila je zemljište za spomenik na pravoslavnom gradskom groblju, koje nema status javne površine, tako da spomenik ne podleže Zakonu o spomenicima i simbolima Brčko distrikta iz 2003. godine. Po tom zakonu na javnim površinama ne mogu biti spomenici za koje ne postoji saglasnost sva tri konstitutivna naroda. (Zakon o spomenicima i simbolima Brčko Ditrikta, 22/03. Skupština Brčko distrikt BiH, http://skupstinabd.ba/ (posljednja posjeta 24. 02. 2015).


Spomenik podigli:

Ravnogorski četnički pokret Republike Srpske (donacijama)


Interpretacija ideje:

Statua generala Draže MihailovićaPoznate komemoracije:

Obilježavanje godišnjice rođenja i smrti D. Mihailovića, od strane Ravnogorskog četničkog pokreta.Druge informacije:

Do 2003. godine u centru grada, na Trgu mira u Brčkom, postojao je drugi spomenik Draži Mihailoviću. Napravljen 1991. u Beogradu, a 1992. postavljen u Vukovaru. Iz Vukovara je uklonjen 1997. i vraćen u Beograd, a 1998. premešten u Brčko. U Brčkom je više puta oštećen, bar jedanput srušen. 2003. godine je uklonjen iz Brčkog na osnovu Zakona o spomenicima i simbolima. ( D. Petrović, ‘Spomenici “rehabilitovali” Dražu’, Danas, 11. 04. 2012., www.danas.rs. Vidi također: ‘Svud su straže đenerala Draže’, Dani, Sarajevo, br. 203, 27. 04. 2001., www.bhdani.ba; ‘Spomenik Draži postavljen u Vukovaru sad je u Brčkom’, Večernji list, 22. 03. 2012., www.vecernji.hr; ‘Uklonjen spomenik Draži Mihailoviću u Brčkom’, Nezavisne novine, 05. 12. 2003.)


Izvor podataka: Lokalni saradnici, Rad na terenu, Elektronski mediji

Fotografisano: 30. 10. 2012.

Mapa: