kultura sjećanja

| culture of remembrance |

kultura sjećanja

| culture of remembrance |

PODACI:

Spomenik:
Spomenik šehidima i poginulim borcima ARBiH

Mjesto/lokacija: Brčko, Gradski park – centar grada, Trg mladih bb

Entitet: Brčko distrikt

Godina izgradnje: 16. 05. 2010. – 17. 05. 2012. godine.

Tekst na spomeniku:

Šehidima i poginulim
borcima Armije R BIH
Da se ne zaboravi
“92 - 95”
Čuvarima BosneU sjećanje na:

Vojnike Armije Republike Bosne i Hercegovine


Etnička grupa: Pretežno Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja:

Brčkog


O izboru lokacije:

Lokaciju usaglasili na Upravnom odboru udruženja "Da se ne zaboravi" u skladu sa Zakonom o spomenicima i simbolima Brčko distrikta BiH.


Dimenzije spomenika: Visina 4,5-5m Širina 15 x 15m

Spomenik podigli:

UG “Da se ne zaboravi”. Sredstva obezbijeđena iz budžeta Brčko distrikta BiH, i jednim malim dijelom iz dobrovoljnih priloga.


Autor/ka spomenika: Adnan Begović, dipl. ing. građevine

Interpretacija ideje:

“Kontinuitet bosansko-hercegovačke državnosti i Brčko distrikta kao multinacionalne sredine sa simbolom Bosne od XII vijeka – ljiljanom. Pet ploča – 5 borbenih bataljona – ima lice sa svih strana.” (Doslovan navod iz upitnika. Izvor: A. Banda, predsjednik UG “Da se ne zaboravi”.)Poznate komemoracije:

Obilježavanje dana brigade, Dana državnosti, Dana ARBiH (centralno mjesto za komemoraciju i obilježavanja).Izvor podataka: Predsjednik UG “Da se ne zaboravi”, Rad na terenu

Fotografisano: 29-30. 10. 2012.

Mapa:

Brčko, Spomenik borcima ARBiH

29-30. 10. 2012.

20121030_NNV_0450 copy 20121030_NNV_0442 copy 20121030_NNV_0435 copy 20121030_NNV_0412 copy 20121029_NNV_0312 copy 20121029_NNV_0263 copy20121029_NNV_0263

PODACI:

Spomenik:
Spomenik šehidima i poginulim borcima ARBiH

Mjesto/lokacija: Brčko, Gradski park – centar grada, Trg mladih bb

Entitet: Brčko distrikt

Godina izgradnje: 16. 05. 2010. – 17. 05. 2012. godine.

Tekst na spomeniku:

Šehidima i poginulim
borcima Armije R BIH
Da se ne zaboravi
“92 - 95”
Čuvarima BosneU sjećanje na:

Vojnike Armije Republike Bosne i Hercegovine


Etnička grupa: Pretežno Bošnjaci/Bošnjakinje

Žrtve su sa područja:

Brčkog


O izboru lokacije:

Lokaciju usaglasili na Upravnom odboru udruženja "Da se ne zaboravi" u skladu sa Zakonom o spomenicima i simbolima Brčko distrikta BiH.


Dimenzije spomenika: Visina 4,5-5m Širina 15 x 15m

Spomenik podigli:

UG “Da se ne zaboravi”. Sredstva obezbijeđena iz budžeta Brčko distrikta BiH, i jednim malim dijelom iz dobrovoljnih priloga.


Autor/ka spomenika: Adnan Begović, dipl. ing. građevine

Interpretacija ideje:

“Kontinuitet bosansko-hercegovačke državnosti i Brčko distrikta kao multinacionalne sredine sa simbolom Bosne od XII vijeka – ljiljanom. Pet ploča – 5 borbenih bataljona – ima lice sa svih strana.” (Doslovan navod iz upitnika. Izvor: A. Banda, predsjednik UG “Da se ne zaboravi”.)Poznate komemoracije:

Obilježavanje dana brigade, Dana državnosti, Dana ARBiH (centralno mjesto za komemoraciju i obilježavanja).Izvor podataka: Predsjednik UG “Da se ne zaboravi”, Rad na terenu

Fotografisano: 29-30. 10. 2012.

Mapa: